ការស្រាវជ្រាវទឹកដោះម្តាយ

ប្រវត្តិ និងការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយ

ប្រវត្តិ

ឆ្នាំ១៩៦០
បានអនុវត្តការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសស្តីពីទឹកដោះម្តាយលើកទី១
ឆ្នា១៩៦៦
បានបង្កើតទឹកដោះគោម្សៅជាមួយនឹងប្រូតេអ៊ីន សារធាតុរ៉ែ និងវីតាមីនដែលបានកែសម្រួលដោយប្រើប្រាស់លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិទឹកដោះម្តាយ
ឆ្នាំ១៩៨៤
ស្រាវជ្រាវបានសារធាតុ taurine ដែលជាសមាសធាតុសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាល និងភ្នែក ហើយបានបន្ថែមវាទៅក្នុងទឹកដោះគោម្សៅ ដែលឥឡូវនេះជាស្តង់ដារពិភពលោក
ឆ្នាំ១៩៨៩
បានអនុវត្តការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសស្តីពីទឹកដោះម្តាយលើកទី២
ឆ្នាំ១៩៩០
បានស្រាវជ្រាវអាស៊ីត sialic ដែលជាសមាសធាតុដែលមានច្រើននៅក្នុងទឹកដោះដំបូង និងការពារទារកពីជំងឺ ហើយលាយចូលទៅក្នុងទឹកដោះគោម្សៅ
ឆ្នាំ១៩៩៥
ការស្ទង់មតិបន្តធ្វើឡើងពីការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសស្តីពីទឹកដោះម្តាយលើកទី ២ ដើម្បីស៊ើបអង្កេតទំនាក់ទំនងរវាងសមាសធាតុទឹកដោះម្តាយ និងការចាប់ផ្តើមនៃអាឡែស៊ីចំពោះទារក
ឆ្នាំ១៩៩៦
បានចាប់ផ្តើមការស្រាវជ្រាវលើទឹកដោះម្តាយ និងលាមកទារក
ឆ្នាំ១៩៩៨
បានស្រាវជ្រាវ ganglioside ដែលជាធាតុផ្សំដែលការពារទារកពីជំងឺ ហើយបន្ថែមវាទៅក្នុងទឹកដោះគោម្សៅ
ឆ្នាំ១៩៩៩
បានចាប់ផ្តើមការស្ទង់មតិរបបអាហារលើទារកចំនួន ២៤០០ នាក់ទូទាំងប្រទេស ដើម្បីស៊ើបអង្កេតការទទួលទានអាហារូបត្ថម្ភអំឡុងពេលផ្តាច់បៅដោះ
ឆ្នាំ២០០១
បានចាប់ផ្តើមការស្ទង់មតិការរបបអាហារលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន ៣០០ នាក់នៅទូទាំងប្រទេស
ឆ្នាំ២០០៣
បានស្រាវជ្រាវពីកត្តាការពារអាឡែហ្សីសម្រាប់ទឹកដោះម្តាយ អាស៊ីត ribonucleic និងសារធាតុ polyamines
ឆ្នាំ២០០៨
បានចាប់ផ្តើមការស្រាវជ្រាវលើការប្រែប្រួលប្រចាំថ្ងៃនៃសមាសធាតុទឹកដោះម្តាយ
ឆ្នាំ២០១២
បានចាប់ផ្តើមការស្រាវជ្រាវលើធាតុផ្សំនៃរបបអាហារដែលផ្ទេរទៅទឹកដោះម្តាយ
ឆ្នាំ២០១៣
បានចាប់ផ្តើមការស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃទឹកដោះម្តាយ
ឆ្នាំ២០១៥
បានចាប់ផ្តើមការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសស្តីពីទឹកដោះម្តាយលើកទី៣

ការស្ទង់មតិជាតិទឹកដោះម្តាយចុងក្រោយ

ការស្ទង់មតិជាតិទឹកដោះម្តាយចុងក្រោយ វាមានរយៈពេលប្រហែល ៣០ ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិលើកទី២។ នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ ២០១៥ យើងបានចាប់ផ្តើមការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសទឹកដោះម្តាយលើកទី ៣ ដើម្បីស៊ើបអង្កេតថាតើការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅ និងទម្លាប់នៃការញ៉ាំ ប៉ះពាល់ដល់សមាសធាតុទឹកដោះម្តាយ និងការលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ទារកយ៉ាងដូចម្តេច។ លើកនេះ វាគឺជាការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន Megmilk Snow Brand ហើយខ្លឹមសារនៃការស្ទង់មតិត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមទៀត។ បន្ថែមពីលើការវិភាគសមាសភាពនៃទឹកដោះម្តាយ ការពិនិត្យមើលរបបអាហារ និងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ម្តាយ និងស្ថានភាពលូតលាស់ និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ទារក យើងក៏នឹងធ្វើការស្ទង់មតិតាមដានរយៈពេលប្រាំឆ្នាំលើម្តាយ និងកូនចំនួន ១២០០ គូផងដែរ។

ការស្រាវជ្រាវទារក

ការស្រាវជ្រាវទឹកដោះម្តាយដែលបានបន្តតាំងពីឆ្នាំ ១៩៥១ ក្នុងអំឡុងពេលឧស្សាហកម្មទឹកដោះគោម៉ាក Snow Brand មិនត្រឹមតែវិភាគសមាសភាពនៃទឹកដោះម្តាយប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងសិក្សា និងស្រាវជ្រាវទឹកដោះម្តាយ និងមុខងារនៃទឹកដោះគោ លាមកទារក និងរបបអាហាររបស់ម្តាយផងដែរ។ ការស្រាវជ្រាវទឹកដោះម្តាយរបស់ Bean Stalk Snow Stark បានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង "ការស្រាវជ្រាវទារក" ។ បន្ថែមពីលើការវិភាគសមាសភាពនៃទឹកដោះម្តាយ យើងបន្តសិក្សា និងស្រាវជ្រាវមុខងារនៃទឹកដោះម្តាយ និងទឹកដោះគោ ព្រមទាំងរបបអាហារ និងអាហារទារករបស់ម្តាយ។

ឥទ្ធិពលនៃរបបអាហាររបស់ម្តាយលើទឹកដោះម្តាយ និងទារក

បើប្រៀបធៀបលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិឆ្នាំ ១៩៦០ និង ១៩៨៩ កំហាប់ប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកដោះម្តាយនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៩ គឺខ្ពស់ជាង។ នៅឆ្នាំ ១៩៨៩ ទារកមានការកើនឡើងនូវទម្ងន់ប្រហែល ៧% នៅក្នុងអាយុ ៤-៥ ខែ។
វាត្រូវបានគេរកឃើញថាការផ្លាស់ប្តូររបបអាហាររបស់ម្តាយប្រហែល ៣០ ឆ្នាំមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទឹកដោះម្តាយនិងទារក។

បើប្រៀបធៀបលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិឆ្នាំ ១៩៦០ និង ១៩៨៩ កំហាប់ប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងទឹកដោះម្តាយនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៩ គឺខ្ពស់ជាង។ នៅឆ្នាំ ១៩៨៩ ទារកមានការកើនឡើងនូវទម្ងន់ប្រហែល ៧% នៅក្នុងអាយុ ៤-៥ ខែ។
វាត្រូវបានគេរកឃើញថាការផ្លាស់ប្តូររបបអាហាររបស់ម្តាយប្រហែល ៣០ ឆ្នាំមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទឹកដោះម្តាយនិងទារក។

ការផ្លាស់ប្តូរសមាសធាតុទឹកដោះម្តាយអាស្រ័យលើចំនួនថ្ងៃបន្ទាប់

វាត្រូវបានគេរកឃើញថាទឹកដោះម្តាយមានសមាសធាតុផ្សេងៗ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃកន្លងផុតទៅបន្ទាប់ពីការសម្រាល សមាសធាតុមួយចំនួនបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរខុសៗគ្នា។

ការផ្លាស់ប្តូរទឹកដោះម្តាយ (ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងថ្ងៃ)

ការសិក្សាបានបង្ហាញថាទឹកដោះម្តាយមានសមាសធាតុដែលមាតិកាផ្លាស់ប្តូរទាំងថ្ងៃទាំងយប់។

គ្រឿងផ្សំដែលមាននៅក្នុងទឹកដោះម្តាយ

ទឹកដោះម្តាយមិនត្រឹមតែមានសារធាតុចិញ្ចឹមដែលចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់ដូចជារាងកាយ ខួរក្បាល និងសរសៃប្រសាទប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានសមាសធាតុការពារផ្សេងៗដែលការពារទារកផងដែរ។

Essential for growth Brain and neurological development Immune-boosting
Protein
Fat
Carbohydrate
Vitamins
Minerals
DHA
(docosahexaenoic acid)
Alpha-linolenic acid
Taurin etc.
Sialic acids
Gangliosides
Human milk oligosaccharides
Ribonucleic acid
Polyamines
Nucleotides
Sphingomyelins
ការស្រាវជ្រាវទឹកដោះម្តាយ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

Accept Read More
ページトップへ