ដោយចាប់ផ្តើមប្រើ
ហាគីរ៉ា
លាហើយ
ការមិនចូលចិត្តដុស
ធ្មេញ

ទម្លាប់ថ្មីក្រោយពេលដុសធ្មេញ
ពីខ្ទង់អាយុ 1ឆ្នាំកន្លះ បើដុះធ្មេញថ្គាមហើយ
onlineでの購入はこちら
គ្រប់គ្នាចូលចិត្តខ្លាំង
1

អំពី ហាគីរ៉ា

រួមផ្សំទាំង Ovalgen DC
និង Xylitol
"ហាគីរ៉ា" រួមផ្សំនូវ Ovalgen DC ដែលការពារបាក់តេរី
Streptococcus mutans និង Xylitol។
វារាងជាគ្រាប់ដែលកូនលោកអ្នកដែលមានអាយុខ្ទង់ 1 ឆ្នាំ
កន្លះដែលដុះធ្មេញថ្គាម ក៏អាចទទួលទានដោយទុកចិត្ត
បាន។ ក្រៅពីជំនួសឲ្យនំ អាចញ៉ាំក្រោយញ៉ាំអាហារ ដុសធ្មេញ
និងមុនគេង។
វាជាប្រភេទគ្មានជាតិស្ករដែលមានរសជាតិស្រាល ដូច្នេះ
លោកប៉ា អ្នកម៉ាក់ ក៏អាចញ៉ាំឆ្ងាញ់មិនងាយធុញទ្រាន់ដែរ។
"ប្រហោង" របស់ ហាគីរ៉ា គឺមានមូលហេតុ។
ការត្រួតពិនិត្យរូបរាងនិងទំហំ
 • ●យើងបានធ្វើម្តងហើយម្តងទៀតនូវការផលិតសាកល្បងនិងការត្រួតពិនិត្យ
  រូបរាងនិងទំហំដែលសក្តិសមជាផលិតផលអាហារដែលកុមារអាយុខ្ទង់ 1 ឆ្នាំ
  កន្លះអាចទទួលទានដោយទុកចិត្តបាន។
 • ●យើងបានយកផលិតផលផលិតសាកល្បងទៅសាកសួរយោបល់ពី វេជ្ជបណ្ឌិត
  ផ្នែកកុមារនិងទារក វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកទន្តសាស្ត្រនិងវះកាត់មាត់ធ្មេញ
  សាស្ត្រាចារ្យដែលស្រាវជ្រាវការច្រឡំលេបវត្ថុក្រៅពីអាហាររបស់កុមារ។
 • ●យើងបានពិនិត្យសភាពដែលកុមារទទួលទានជាក់ស្តែងដោយបានការ
  សហការពីវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកកុមារនិងទារក។
onlineでの購入はこちら

មិនចូលចិត្តដុសធ្មេញ! ប្រើ ហាគីរ៉ា។

ទម្លាប់ដុសធ្មេញគឺសំខាន់ចំពោះសុខភាពមាត់
ធ្មេញ។
ប៉ុន្តែការដុសធ្មេញកូនដែលមិនចូលចិត្តដុស
ធ្មេញ ក៏ជាកង្វល់ចំពោះអ្នកម៉ាក់ដែរ។
យ៉ាងណាមិញ មានកុមារកាន់តែច្រើនដែលខំ
ប្រឹងដុសធ្មេញបន្ទាប់ពីបានជួបនឹង ហាគីរ៉ា។
បើមានកង្វល់នឹង "ការមិនចូលចិត្តដុសធ្មេញ"
សូមប្រើ ហាគីរ៉ា ជារង្វាន់ក្រោយពេលដុសធ្មេញ។
ជារង្វាន់ក្រោយពេលដុសធ្មេញ ហាគីរ៉ា រួមផ្សំនូវ Ovalgen DC ហើយគ្មានជាតិស្ករ ដូច្នេះអាចទទួលទានក្រោយពេលដុសធ្មេញបាន។
onlineでの購入はこちら
2

អំពីដង្កូវស៊ីធ្មេញ

ទារកដើមឡើយមិនមានបាក់តេរីដង្កូវស៊ីធ្មេញទេ។
គេនិយាយថាបាក់តេរីដង្កូវស៊ីធ្មេញឆ្លងពីមនុស្សធំនៅកំលុង
ពីខ្ទង់អាយុ1ឆ្នាំ7ខែក្រោយកើត ដល់ខ្ទង់អាយុ2ឆ្នាំ7ខែ
ហើយរស់នៅក្នុងមាត់។ បើលោកប៉ាឬអ្នកម៉ាក់មានដង្កូវស៊ី
ធ្មេញ នោះអត្រាឆ្លងទៅទារកនឹងខ្ពស់តាមរយៈទឹកមាត់ពេល
ប្រើស្លាបព្រាតែមួយឬពេលផ្លុំឲ្យត្រជាក់។ អ្នកត្រូវជួយប្រយ័ត្ន
ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកុំឲ្យមានកង្វល់នឹងដង្កូវស៊ីធ្មេញទៅថ្ងៃ
មុខ។
សូមជួយប្រយ័ត្ននឹងការឆ្លង
កំលុងពេលពីអាយុ1ឆ្នាំកន្លះដែលចាប់ផ្តើមដុះធ្មេញថ្គាមរហូតដល់អាយុ3ឆ្នាំ គឺជាពេលវេលាដែលកាចាធ្មេញព្រៃ
            ស្ដើងហើយត្រូវប្រយ័ត្នជាពិសេសនឹងដង្កូវស៊ីធ្មេញ។
            ហាគីរ៉ា រួមផ្សំនូវ Ovalgen DC និង Xylitol ដើម្បីការពារសុខភាពធ្មេញ។
            វាគ្មានជាតិស្ករ ហើយក៏អាចញ៉ាំដោយទុកចិត្តបានក្រោយពេលដុសធ្មេញ ទទួលទានអាហារ ញ៉ាំនំផងដែរ ដូច្នេះ
            យើងសូមណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់វា។
onlineでの購入はこちら
3

អំពីការដុសធ្មេញ

របៀបដែលធ្មេញដុះគឺខុសគ្នាខ្លាំងពីម្នាក់ទៅម្នាក់ ដូច្នេះសូមប្រើវាជាគោល។្យអាចដុសធ្មេញដោយខ្លួនឯងមុនចូលបឋមសិក្សា។
របៀបដែលធ្មេញដុះគឺខុសគ្នាខ្លាំងពីម្នាក់ទៅម្នាក់ ដូច្នេះសូមប្រើវាជាគោល។្យអាចដុសធ្មេញដោយខ្លួនឯងមុនចូលបឋមសិក្សា។
ខ្ទង់អាយុ 1 ឆ្នាំ

កំលុងពេលដុសធ្មេញដោយឲ្យទម្រេតខ្លួនគេង
ធ្មេញដុះបាន 8 ដើម

ផ្នែកខាងក្រោយនៃធ្មេញលើគឺងាយ
នឹងមានកំណកទឹកដោះម្តាយឬទឹក
ដោះគោ ដូច្នេះត្រូវដុសឲ្យបានហ្មត់ច
ត់។

ត្រង់សាច់ចំកណ្តាលដែលភ្ជាប់អញ្ចាញ
ធ្មេញខាងលើនិងបបូរមាត់ ជា
កន្លែងងាយរងផលប៉ះពាល់ ដូច្នេះ
សូមប្រើម្រាមដៃប៉ះដោយជៀសពីវា
ហើយកុំឲ្យច្រាសដុសធ្មេញប៉ះវា។

ច្រាសដុសធ្មេញត្រូវកាន់ដូចកាន់ខ្មៅដៃ ដាក់ឲ្យត្រង់ប៉ះធ្មេញហើយដុសដោយធ្វើឲ្យវារង្គើស្រាលៗ។
ខ្ទង់អាយុ 1 ឆ្នាំកន្លះ
1歳6か月児
歯科検診

កំលុងពេលហានិភ័យឆ្លងបាក់តេរីដង្កូវស៊ីធ្មេញ
ធ្មេញដុះបាន 12 ដើម

កំលុង1ឆ្នាំពីពេលនេះទៅ គឺជាពេល
វេលាដែលងាយឆ្លងបាក់តេរី
Streptococcus mutans។

 • ●ចាប់ផ្តើមដុះធ្មេញថ្គាមដំបូង (ថ្គាម
  ធ្មេញព្រៃទី1)។
 • ●សូមបង្កើតទម្លាប់ដុសធ្មេញនៅ
  ក្រោយញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក មុន
  គេងពេលយប់។
ខ្ទង់អាយុ 2 ឆ្នាំ

ពេលវេលាចាប់ផ្តើមដុសធ្មេញដោយខ្លួនឯង
ធ្មេញដុះបាន 16 ដើម

ត្រូវដុសផ្ទៃធ្មេញពេលខាំធ្មេញឲ្យបាន
ត្រឹមត្រូវ។

 • ●ដុះធ្មេញចង្កូមព្រៃលើក្រោម បាន
  16 ដើម។
 • ●ដំបូងឲ្យកូនដុសធ្មេញដោយខ្លួន
  ឯង រួចសឹមដុសសម្រេច។
កន្លែងប្រមូលផ្តុំមេរោគធំៗទាំង 3 ដែលងាយជាប់កខ្វក់ ចន្លោះធ្មេញនិងធ្មេញ ចន្លោះធ្មេញនិងអញ្ចាញធ្មេញ គន្លាក់ធ្មេញថ្គាម
ខ្ទង់អាយុ 3 ឆ្នាំ
3歳児
歯科検診

ពេលវេលាដែលធ្មេញដុះគ្រប់
ធ្មេញដុះបាន 20 ដើម

 • ●ដុះធ្មេញថ្គាមទី2 (ថ្គាមធ្មេញព្រៃទី
  2) បាន 20 ដើម។
 • ●ពេលដុះធ្មេញព្រៃគ្រប់ហើយ សូម
  ចាប់ផ្តើមប្រើអំបោះសម្អាតធ្មេញ។
 • ●បើកូនលែងចូលចិត្តដុសធ្មេញ
  ដោយទម្រេតខ្លួនដេក អាចឲ្យ
  ឈរហើយដុសពីក្រោយក៏បាន។
ធ្មេញព្រៃសរុប 20 ដើម
onlineでの購入はこちら

お買い求めは、
薬局、ドラッグストア、
赤ちゃん専門店で

 • ផ្លែប៉ោម
 • ផ្លែប៊្លូប៊ើរី
 • ផ្លែក្រូច
 • សូដា
 • ស្ត្រប៊ើរី
 • ទំពាំងបាយជូរ
សារធាតុអាឡែកហ្ស៊ី ស៊ុត
onlineでの購入はこちら
អាចសាកល្បងបាន 3 រសជាតិ!

onlineでの購入はこちら
医薬部外品
ជែលដុសធ្មេញ

onlineでの購入はこちら

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.

Accept Read More
ページトップへ